Grønhøjgård

Praktiske oplysninger

Følgeordning:
Da Grønhøjgård ligger et stykke fra skolen, har vi følgeordning. Om morgenen følger vi børnene i skole 07.40. Når børnene får fri fra skole følger vi 0. og 1. klasse fra skolen over til Grønhøjgård.

Aftaler og beskeder:
Alle aftaler om afhentning, legeaftaler samt sygemeldinger skal ske på vores digitale indkrydsningssystem Tabulex. Aftalerne skal være tastet ind inden kl. 14.00. Information omkring systemet kan findes her.
Det er vigtigt at I melder jeres barn syg/fri, da vi ellers bruger meget tid på at lede efter børn som ikke er kommet på SFO’en.

Morgenåbning:
Vi åbner kl. 06.00 hvor der bliver serveret et varieret morgenmåltid frem til kl. 7.15.
Kl. 7.40 følger vi børnene over i på Bramnæsvigskolen.
De børn der går i SFO 2 og 3, og som har behov for at komme i morgenåbningen, skal registrerer sig i pladsanvisningen som gik de i SFO 1.
http://www.lejre.dk/soeg/?q=pladsanvisningen

Forældrekontakt:
Det er vigtigt, at I indimellem kommer og henter jeres barn, således at vi kan bevare kontakten med hinanden. I er altid velkomne til at tage fat i personalet for en snak.

Afhentnings situationen:
Da Grønhøjgård har fantastiske gode udearealer og en masse spændende aktiviteter rundt om på hele gården, kan det somme tider være svært for personalet lige, at vide hvor det enkelte barn er. Men med fælles hjælp skal det nok lykkes. Det er en god ting for børnenes skyld, at have god tid i afhentningssituationen, så I kan se hvad der foregår på gården.

Sygdom:
Syge børn dvs. børn med feber eller smitsomme sygdomme, modtages ikke på fritidshjemmet.
Vedr. lus: Vi vil på det kraftigste henstille til at børnene jævnligt bliver tjekket for lus, børn som har fået konstateret lus skal straks i behandling.

Påklædning:
Husk altid praktisk udetøj, regntøj samt inde sko (med navn) i dit barns garderobe. Vi forventer at barnet selv, alt efter alder, kan vurdere, hvor meget overtøj, det har behov for i en given vejrsituation. Glemmekasse findes i garderoberne. Her opfordre vi til at i jævnlig ser efter glemt tøj.

Legetøj:
Privat, ufarligt legetøj må medtages i rimeligt omfang, men på eget ansvar.

Slik:
Der må ikke medbringes slik.

Forsikring:
Grønhøjgård har ingen selvstændig forsikring på det enkelte barn, det er derfor familiens ansvars, at barnet er forsikret.

Overflytning:
Forældre til kommende skolebørn skal selv sørge for opskrive børnene til SFO. Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO’er gælder ovennævnte udmeldelsesregler for udmeldelse af børnehaven. Ved skoleskift bliver børn ikke automatisk overflyttet til SFO'en ved den nye skole. Ønskes overflytning til anden SFO, skal der rettes henvendelse til pladsanvisningen, gerne på mail: pladsanvisning@lejre.dk.

Aktiviteter:
Grønhøjgård kan tilbyde en stor mængde alsidige aktiviteter, idet vi har gode udendørs forhold, med bl.a. boldbaner, bålhus, drivhus, hoppepude, mv. som bruges både sommer og vinter. Indendørs er der værksteder med ler, syning, træværksted, som planlægges, alt efter lyst og interesse. Multisalen og laden bruges til boldspil m.m.
Vi har vores egen 20 per. bus, så vi kommer tit på ture. Somme tider planlagte andre gange fordi vi pludselig har lyst.

Stamkort:
Stamkort skal udfyldes på vores digitale indkrydsningssytem Tabulex. Information omkring systemet kan findes her.

Indbetaling via netbank:
Ture og kolonier skal betales på følgende kontonummer:
Reg nr. 2128 kontonummer 4380359540

Åbningstider i hverdagen:
Kvisten og Stuehuset Mandag-torsdag 06.00-8.00/når skolen undervisningen er færdig - 17.00
SFO 2 og 3 (4. - 8. klasse) Mandag-torsdag når skoleundervisningen er færdig - 17.00
Aften tilbud for (4. - 8. kl.) Mandag og torsdag fra 17.00-20.00.
Alle Afdelingerne lukker fredag kl. 16.30.
Åbningstider i skoleferien:
Kvisten og Stuehuset mandag-torsdag 06.00-17.00 fredag 06.00-16.30.
SFO 2 (4. - 8. klasse) 10.00-15.00.
Lukkedage:
http://www.lejre.dk/borger/skole-og-uddannelse/ferieplan-og-lukkedage

Telefonnumre:
Kontor 23 64 42 35
Kvisten 23 64 42 31
Stuehuset 23 64 42 27
Klubben 23 99 53 52

Hvis disse telefoner ikke er til at komme igennem på kan der ringes på nummer:
Tlf. 24 83 96 39

© Grønhøjgård SFO • Pilevej 8 Ejby, 4040 Kirke Hyllinge • info@gronhojgaard.dk • 46 43 24 00